Zooplankton Structure in the Loosdrecht Lakes in Relation to Trophic Status and Recent Restoration Measures

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)173-188
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume191
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit