Zooplankton, zooplanktivorous fish and their interactions in Southeast Asian waterbodies with special reference to Sri Lanka: a review

J. Vijverberg (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

222 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zooplankton, zooplanktivorous fish and their interactions in Southeast Asian waterbodies with special reference to Sri Lanka: a review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences