Zorgbehoefte stijgt minder snel dan vergrijzing: ouderenzorg over 25 jaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)88-92
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume22
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit