Zorgtechnologie: langer gezond, langer zelfstandig

L. Asveld, M. Besters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftANBO Magazine
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit