Zugvögeln auf der Spur; alte und neue Aufgaben der Vogelberingung

A.C. Perdeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Duits
  Pagina's (van-tot)745-748
  TijdschriftDie Umschau
  Volume81
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit