Zuigelingensterfte per gemeente in Nederland, 1841-1939

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Samenvatting

Lange tijd vormde zuigelingensterfte een groot deel van de sterfte in Nederland. Aan het begin van de in dit artikel beschreven periode betrof één op de vijf sterfgevallen een kind in het eerste levensjaar. Er blijkt sprake te zijn van een opmerkelijke continuïteit in de regionale sterfteverschillen.Wel zijn deze verschillen in de loop van de tijd afgenomen. Het zwaartepunt van de gebieden met de hoogste zuigelingensterfte is bovendien geleidelijk verschoven van het westen naar het (zuid-)oosten.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)23-29
TijdschriftBevolkingstrends
Volume56
Nummer van het tijdschrift1e kwartaal
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit