Zur Sozialgeschichte des revolutionären Atlantiks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)159-169
Aantal pagina's11
TijdschriftZeitschrift für Weltgeschichte
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit