Zware metalen in Westerscheldeschorren: wat te meten en waarom? - (Heavy metals in the Western Scheldt estuary salt marshes: to measure what and how?)

A.H.L. Huiskes, J. Nieuwenhuize

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)92-96
  TijdschriftWater
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift40
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit