Zwarte kruisen en glimmende harnassen [Review of: D Meuwissen (2011) Gekoesterde traditie. De portretreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)424-425
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume125
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit