Zweisprachichkeit und friesicher Unterricht

[No Value] Kr. Boelens, D. Gorter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-29
TijdschriftOstfriesland
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit