Zweiter Weltkrieg und sozialer Wandel, Achsenmächte und besetzte Länder

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)299-300
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume96
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit