‘Zwischen Recht und Unrecht: der Ideenkrieg in den Niederlanden während des Ersten Weltkrieges’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)67-82
TijdschriftForschungsberichte aus dem Duitsland Instituut Amsterdam
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit