Zygomycetes in a phylogenetic perspective

K. Voigt, L. Vaas, B. Stielow, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-4
  TijdschriftPersoonia
  Volume30
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit