Zymoseptoria ardabiliae and Z. pseudotritici, two progenitor species of the septoria tritici leaf blotch fungus Z. tritici (synonym: Mycosphaerella graminicola)

E.H. Stukenbrock, W. Quaedvlieg, M. Javan-Nikhah, M. Zala, P.W. Crous, B.A. McDonald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Zymoseptoria ardabiliae and Z. pseudotritici, two progenitor species of the septoria tritici leaf blotch fungus Z. tritici (synonym: Mycosphaerella graminicola)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences